Smary

Nasze smary zapewniają idealną ochronę wszystkich krytycznych elementów: silników i turbin, pomp i sprężarek, ogromnych siłowników ożywiających potężne ramiona dźwigów i koparek. Nowoczesne, ale również wyeksploatowane urządzenia przemysłowe wymagają olejów smarowych, cieczy roboczych i obróbkowych, olejów technologicznych oraz smarów o najwyższej jakości o specjalnie dobranych parametrach lepkościowych. Zapraszamy do kontaktu!

Podstawowe CMYK

logo VENOL